GALERİ

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

Jeofizik, yerfiziği olarak da bilinir, fiziğin temel ilkelerinden yararlanılarak, su küre ve atmosferi de içerecek biçimde Yerin araştırılmasını konu edinen bilim dalı. Jeofizik tarihi insanoğlunun bilimsel merakını giderme ile ilişkili kuramsal problemlerle ve yerküre doğal kaynaklarından yarar sağlama ile Yerküre kaynaklı afetlerle ilişkili pratik problemlerle ilişkili olarak gelişmiştir.Jeofizik yer ile ilgili problemlere çözüm sağlayan ana bilim dalıdır.

JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜDLER

ZEMİN ETÜDÜ NEDİR?NASIL YAPILIR?

Bir arsaya ait yer altı tabakalarının durum, konum, jeolojik yapı türü, derinlik, kalınlık, yoğunluk, elektrik özdirenci, sismik hızı, ivme, yeraltı su derinliğini ve bu tabakaların geriye kalan dinamik parametrelerinin olası bir deprem karşısında göstereceği tepkiyi tespit etmek amacıyla yapılan çalışmaların tamamına zemin etüdü adı verilir.
Zemin etüt çalışmaları arazi ve labaratuvar çalışmaları olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Arazi çalışmalarını, arazide yapılan sondaj çalışmaları, labaratuvar çalışmalarını ise labaratuvarda yapılan zemin tanımlama deneyleri oluşturmaktadır. Sonraj çalışmaları kapsamında, zemini derinliğe bağlı olarak delip numune alabilen sondaj aleti kullanılmaktadır.
Sondaj aleti, tij, ağırlık, çekiç, enjeksiyon pompası, kompresör, delici uç gibi kısımlardan oluşmaktadır.
Aletin etkin bir şekilde kullanımı ancak bu konuda yetkin sondörler tarafından kullanıldığı zaman olmaktadır. Sondaj çalışmaları kapsamında değişen derinliklerde numune alarak labaratuvarda zemin tanımlamaları yapılmaktadır. Ayrıca arazi çalışmaları kapsamında standart penetrasyon test-SPT deneyi yapılarak zeminin sıkılığı ve kıvamı hakkında bilgi elde edilmektedir. Standart penetrasyon deneyinden elde edilen SPT sayıları zeminin sıvılaşma, taşıma gücü kaybı analizlerinde kullanılmaktadır.
Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği rapordur.
Zemin etüdü, özellikle zemin cinsi kapsamında çeşitli yöntemlerle yapılır. Bahse konu yöntemler arasında öne çıkanlar; sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, gravite, radyoaktivite olarak sıralanabilmektedir.
Zemin etüdü raporu, zemin üzerine yapılacak inşaatın projelendirilmesi aşamasında hayati bir öneme sahiptir. Bu rapor, deprem sırasında oluşan yüklerin etkisini önceden ön görerek, inşa edilen yapının bu yükleri taşıyabilecek malzeme ve kesitlerden inşa edilmesine rehber olur.

Özellikle imara yeni açılacak bölgelerde, geniş alanların sismik mikro bölgelendirme haritalarının hazırlanması (yer seçimi gibi) ve yapılacak zemin etüdlerinde, kurallara uygun, doğru bir zemin etüdü çalışması, deprem bölgelerinde hasarın asgari düzeye inmesi açısından gereklilik arz etmektedir.

YERALTI SU ARAMALRI

Yüzyılımızın en büyük sorunlarından sayılan su kaynaklarımızın yetersizliği karşısında YENİ ANGORA Jeoloji Müh.İnş.Ltd.Şti. olarak yeraltı sularının arandığı bölgelerde doğru arazi gözlemleri ışığında en son gelişmiş Jeofizik cihazlarla arama işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Böylelikle hiç kuyu delmeden (sondaj açmadan) ve bunun mali külfeti altına girmeden, kısa sürede bir yerin altında su Var mı? Yok mu? Varsa derinliği, kalınlığı ve akıyorsa hangi yöne aktığı teknik aletlerle bulunabilmektedir.

Gelişmiş son teknolojik Jeofizik cihazlarla yer altında suya bakmanın maliyeti bir sondaj maliyetinden çok daha ucuzdur.

Deneyim,teknoloji ve uygulamalı jeofiziği ilgili doğru yönetemlerle kullanarak jeotermal su kaynaklarının aranması ve yatırımcılara sunulması çalışma konularımızdan biridir.

Ayrıca turizm kesiminin sorunu olan tuzlanma bölgelerinin tespiti, tatlı– tuzlu su ayrımının yapılarak sınırlarının çizilmesi mümkün olmaktadır.

ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ LABARATUVARI

Şirketimiz 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili Yönetmelik ve Ekleri esaslarına uygun olarak “Laboratuvar İzin Belgesi ” alma şartları gereğince TS EN ISO/ IEC 17025’e göre hazırlanmış olan Kalite El Kitabına göre hizmet vermektedir.

Vermiş oldğumuz hizmet ile doğru analizler yaparak doğru veriler elde edip, siz değerli müşterilerimizin beklentilerine en uygun şekilde cevap verebilmek adına firmamız En İyi Hizmet politikasını benimsemiş, konusunda uzman ekibiyle diğer firmalardan ayrılarak kaliteli hizmet sağlamayı en üst düzeyde tutmaktadır.

Yola çıktığımız ilk günden itibaren, bizimle çalışan, bize güvenen tüm müşterilerimize YENİ ANGORA ailesi olarak teşekkür eder, birlikte oluşturduğumuz çizgimizden ve prensiplerimizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimize söz veririz.

TOP