=

FAALİYET ALANLARIMIZ

I.ZEMİN ETÜT VE JEOLOJİK ETÜT

-Parsel Bazında Zemin Etüt

-İmara Esas Jeolojik Etüt

II.JEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİ

1.ZEMİN MEKANİĞİ

-Sondaj

-Numune Alma

-Yerinde Deneyler

-Jeoteknik Rapor

2.KAYA MEKANİĞİ

-Sondaj/Drilling

-Karot Numunesi Alma ve Tanımlama

-Permeabilite Deneyleri

-Jeoteknik Rapor, Stabilite Analizi

III.ZEMİN VE KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ

IV.YERALTISUYU VE JEOTERMAL ARAMALARI

V.MADEN ARAMALARI

VI.JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR

1.MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ

2.DERİN VE SIĞ JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR

-Sismik ve Jeoelektrik Araştırmalar

-Arkeojeofizik Araştırmalar

3.DEPREM RİSK ANALİZİ

ZEMİN ETÜTLERİ